XCP One: Dokonalé uvolnění

Testovacímu a měřícímu středisku ve Velké Británii byl zadán test: srovnání penetračního (uvolňovacího) výkonu kapalin pro údržbu pro všeobecné použití (multifunkčních sprejů) a následné povolení zrezlého šroubového spojení. Kdo dopadl nejhůře? Ten nejznámější.

spreje_multi_hodnoceni

Byl testován výkon různých produktů a porovnání účinnosti:

  • GT85 
  • PlusGas Formula A
  • Penetrační olej RSC  
  • AC-90
  • PB Pro B'laster
  • Muc-Off MO94  
  • WD-40
  • XCP One
  • XCP Green One 

Účinnost se měří stanovením krouticího momentu potřebného k uvolnění zrezivělého šroubu upevněného do ocelového bloku následně ošetřeného zkušebním produktem.

Test probíhá tak, že do zkušebních bloků z měkké oceli jsou vyřezány závity, které se naplní slanou vodou po dobu 24 hodin. Závit šroubu se šestihrannou hlavou z měkké oceli se ponoří také na 24 hodin do slané vody o stejné koncentraci soli. Po 24 hodinách se šroub se utáhne do ocelového zkušebního bloku na změřený točivý moment. Blok a šroub se poté nechají zaschnout po dobu 48 hodin. 

Stejný objem testovaného produktu se potom nastříká kolem hlavy šroubu a nechá se 7 dní působit. Pak přijde na řadu povolování, kdy se měří krouticí moment potřebný k uvolnění hlavy šroubu z bloku.

 spreje_multi_graf

Získané výsledky po tomto testu jsou přesvědčivé. Uvedené hodnoty jsou pro krouticí moment potřebný k uvolnění zrezivělého šroubu z ocelového zkušebního bloku.

Z výsledků pokusu lze vyčíst, že jak XCP One, tak XCP Green One vykazují výrazné zlepšení uvolnění zarezlého spoje něž jakýkoliv testovaný prostředek. Oproti WD-40 je při použití XCP One potřeba o 50 % menší síla. Zajímavý je odstup ve výkonnosti, kdy většina konkurentů uvolní šroub při síle od 40 do 50 Nm, zatímco při použití WD-40 je potřeba 64,6 Nm.

spreje_multi_tabulka

Dodejme, že uvedených téměř 65 Nm je zhruba poloviční síla, kterou potřebujete k uvolnění zatuhlých šroubů na kola u osobního vozu. A povolení takových šroubů běžným křížovým klíčem, které jsou utaženy na cca 120-130 Nm, je pořádná fuška pro statného chlapa. Při použití XCP One však u zarezlých spojů nepotřebujete 65 Nm, ale stačí vám pouze polovina takové síly - 32 Nm. 

To v praxi znamená, že použití XCP One rozhoduje o tom, zda zarezlé šrouby běžným způsobem povolíte, nebo ne.

sroub_rez

 

Zpět do obchodu